Agility

Agility is een vorm van de hondensport waarbij het contact tussen baas en hond centraal staat.
Voor meer informatie over agility kan je hieronder terecht.

Informatie agility

Wat is agility?

Agility is een vorm van de hondensport waarbij het contact tussen baas en hond centraal staat.
Dit in Engeland ontstane programma is zeer spectaculair en is in ons land steeds meer aan populariteit aan het winnen, vooral bij de jeugd lijkt dit zeer goed aan te slaan.

Het is de bedoeling om de honden verschillende hindernissen te laten nemen, waarbij de baas zoveel commando’s en signalen mag geven als hij of zij nodig acht.
Het gaat om een educatief en sportief spel, dat toelaat de intelligentie en soepelheid van de hond te waarderen en te benadrukken.

Het parcours is samengesteld uit diverse hindernissen die door hun opstelling op het terrein, een specifieke lijn uitstippelen, die de moeilijkheidsgraad en de snelheid bepaalt.
Het parcours moet door de hond afgelegd worden binnen een vastgestelde tijd en de hindernissen dienen genomen te worden in de vastgestelde volgorde. Deze discipline vraagt een goede harmonie tussen hond en geleider, waaruit een team met een perfecte verstandhouding groeit.De deelnemers dienen dus de basisbegrippen van opvoeding en gehoorzaamheid te kennen…

Om tot deze groep toe te treden moeten de honden reeds een zekere gehoorzaamheidsgraad bereikt hebben, aangezien deze parcours meestal los van de lijn uitgevoerd worden.
Alsook moet de hond een bepaalde leeftijdsgrens bereikt hebben (9 maand voor kleine rassen) – (12 maand voor rassen onderhevig aan heup – en elleboogdysplasie, patella luxatie) teneinde geen schade te berokken aan het nog niet volgroeide beendergestel van te jonge honden door de vele spring- en klimoefeningen die in het programma zijn vervat. Het komt er dus op aan zo snel mogelijk een aantal hindernissen en toestellen op een correcte wijze en in een vooraf door de keurders vastgelegde volgorde te nemen.

Het competitief element wordt nog verhoogd door het invoeren van een tijdslimiet…

Wie kan Agility doen:

Om toegelaten te worden tot Agility dient de hond minimum in de B klas te zitten.
Honden die zich in de A klas bevinden of honden van buiten de club dienen eerst een toelatingsproef af te leggen, hiervoor kan u zich altijd aanmelden op het secretariaat..
De hond moet natuurlijk een goede fysieke conditie hebben.
Honden met gewrichtsproblemen kunnen best eerst langsgaan bij de dierenarts. Soms is het af te raden Agility te doen.
De instructeur dient hiervan steeds op de hoogte gebracht te worden.
Onze trainingen zijn niet competitie gericht.

We hebben 3 groepen beoefenaars:

1)Toestelgewenning:
Kan men al heel jong aanleren.
Alles wordt met de leiband aangeleerd.
Kattenloop , Wip , A- schutting , Tunnel , Tafel , Slurf en Slalom.
Sprongen worden met pups niet gedaan, hun gewrichten zijn nog onvoldoende ontwikkeld.

2)Agility beginners:
Zodra de hond alle toestellen heeft aangeleerd en in staat is zonder leiband te werken mag hij overgaan naar de beginners.
Er worden een aantal basistechnieken aangeleerd :Vooruitsturen , oproepen over toestel , links – rechts , draaien en keren.

3)Agility gevorderden:
Elke hond dient de basistechnieken onder de knie te hebben.
Hij moet zeker los kunnen werken en geen agressie naar andere honden vertonen.
Hier worden de toestellen en stuurprogramma’s moeilijker gemaakt.
Vermits we niet competitief gericht zijn wordt er veel aandacht geschonken naar het samenspel hond – geleider. Meestal worden er verschillende parcours ingestudeerd.
Soms is bijscholing nodig zoals de slalom en de raakvlakken.

Belangrijk:
Tijdig aanwezig zijn om de toestellen te plaatsen.
Steeds helpen bij het opbergen van de toestellen.
Tijdens de les is aanlijnen verplicht tenzij hij/zij aan het werken is.